Browsed by
Category: Cards & Casino

Istorijski razvoj racunara pdf

Istorijski razvoj racunara pdf

Ideja je bila stvoriti račur koristeći moćno paralelno računanje /obradu. To je trebao biti rezultat velikog državnog / industrijskog istraživačkog projekta u Japanu tokom Cilj je bio stvoriti „epohalni računar” sa superračunarskim performansama i pružiti platformu za budući razvoj veštačke inteligencije. Razvoj nauke i tehnike, u prvom redu elektronike odnosno elektronskih komponenti uslovio je razvoj računara. Otkrivanje elemenata kao što su elektronske cevi, tranzistori i sl. imalo je za posledicu proizvodnju novih vrsta (generacija) elektronskih računara. 1. Istorijski razvoj računara dr Marko Petković Informatika 2 Uvod Šta su to računari? Računari su pomoćna sredstva za brže i udobnije računanje sa manje grešaka. (wikipedia) Računar ili kompjuter (computer) je uredjaj koji se koristi za obradu podataka prema strogo utvrdjenoj proceduri.

Istorijski razvoj racunara pdf

Razvoj nauke i tehnike, u prvom redu elektronike odnosno elektronskih komponenti uslovio je razvoj računara. Otkrivanje elemenata kao što su elektronske cevi, tranzistori i sl. imalo je za posledicu proizvodnju novih vrsta (generacija) elektronskih računara. 1. Istorijski razvoj računara dr Marko Petković Informatika 2 Uvod Šta su to računari? Računari su pomoćna sredstva za brže i udobnije računanje sa manje grešaka. (wikipedia) Računar ili kompjuter (computer) je uredjaj koji se koristi za obradu podataka prema strogo utvrdjenoj proceduri. -razvoj sve savremenijih ure aja za unos podataka i prezentaciju izlaznih podataka INTEL, ALTAIR , Aplle II- prvi pesonalni ra čunar, Commodore 64, Peta generacija razvoj vješta čke inteligencije ZAVRŠNI DIO Ukratko ponavljanje bitnih karakteristika za svaki period.

see the video Istorijski razvoj racunara pdf

Razvoj i dostignuća računara, time: 1:43:18
Tags: Chris masters svr 2011, Pre-illmatic demo tape music, Lokakarya mini puskesmas pdf,Wechat samsung galaxy y, Panda 1300 multijet problemi